C/ Viladomat 123 · 08015 · Barcelona

938 538 226

Implants dentals

Restaura l’estètica i funcionalitat de les teves dents

Si el pacient és portador d’una pròtesi removible o si ha patit la pèrdua d’alguna de les seves peces dentàries, els implants dentals li proporcionaran grans beneficis funcionals rehabilitant la funció masticatòria, funcional i estètica; millorant la seva qualitat de vida i les seves relacions socials.
Implante dental
És la opció fixa, definitiva i més innovadora per reposar peces dentals. El nostre objectiu és substituir les peces dentals perquè ens preocupa la teva salut dental i les seves repercussions. Per això, apostem per la implantologia sense riscos.

Estudiem personalment cada cas i apliquem les tècniques més ràpides i menys invasives per determinar si l’implant és la millor manera de reposar les teves peces.

Què és un implant dental?

Un implant és un dispositiu mèdic creat per reemplaçar, ajudar o millorar alguna estructura biològica faltant.

E
Els implants quirúrgics estan fets per l’home, en contrast a un transplant, en el qual es transplanta teixit biomèdic.
E
La superfície dels implants que arriben a tenir algun tipus de contacte amb el cos estan fets de biomaterials, com: titani, silicona o apatita depenent de què sigui més funcional.
E
En alguns casos, els implants poseeixen materials electrònics, com per exemple un marcapassos i un implant coclear.
E
Alguns implants són bioactius, com els dispositius d’administració de fàrmacs subcutanis en forma de pastilles implantables o un estent.
Els implants dentals són una forma popular i efectiva de reemplaçar les dents perdudes: substituir les arrels i dents perdudes per poder retornarnos la funció masticatòria, funcional i estètica.

Mitjançant una petita i senzilla intervenció es substitueix l’arrel de la dent perduda per un implant de titani (material inert i biocompatible amb l’organisme humà).

Estan dissenyats per ser dissimulats entre les altres dents

Amb unes dents fixes, no només es recupera la capacitat de mastegar amb seguretat, la falta de dents i ós al maxilar també afecta l’estèticafacial, modificant el perfil del rostre.

En l’actualitat són una excelent opció a llarg plaç per restaurar el somriure

Els implants representen una arma terapèutica de primera ordre en les nostres clíniques diàries. Des de els anys 70, la història dels implants dentals s’ha escrit sobre unes altes taxes d’èxit.

Com és un implant dental?

La forma de l’implant dental

El macrodisseny o la forma d’un implant és molt important per determinar la resposta òssia.

El disseny s’estudia per Anàlisi d’Elementos Finits.

Els estudis mitjançant anàlisus d’elements finits dels implants indican que la distribució de les tensions sobre l’o i les magnituds varien segons sigui la forma de l’implant.

La forma de de l’implant determina la superfície disponible per transferir la tensió i controla l’estabilitat inicial de l’implant.

Avui en dia el disseny dels implants és un dels aspectes que més preocupa a la indústria odontològica.

Forma de un implante dental
A Axioma Estudi Dental tenim clar que la personalització de cadascun de cirurgia implantològica també radica en la millor elecció del tipus i disseny d’implant tenint en compte:

 • La conexió de l’implant (interna o externa)
 • La forma del coll de l’implant
 • La superficie del coll de l’implant (pulida o rugosa)
 • La superficie del cos de l’implant (que potencien la unió os-implant)
Material de un implante dental

El material de l’implant dental

La bioactivitat d’un biomaterial és la seva capacitat d’unir-se al teixit viu.

Estem ja a les portes de l’era del titani bioactiu, una superfície que es pot unir a l’os, abans que l’acoblament mecànic (oseointegració) estigui plenament organitzat.

És molt important un adequat disseny i fabricació dels implants dentals.

Entre els factors importants en el disseny a considerar es troben la distribució de la càrrega de l’os pel que fa a diferents sistemes dentals.

Els complexos processos biològics poden sabotejar encara els resultats més reeixits i predictibles amb el temps.

No només s’ha de colocar l’implant dental, esperar la seva osteointegració i posteriorment una corona estètica definitiva.

Per tenir garantit l’èxit en el tractament de la col·locació d’implants és fonamental conèixer i planificar d’inici el disseny de la pròtesi i materials que s’utilitzaran així amb la tecnologia.

No podem parlar d’implants sense parlar de pròtesis

El pacient que s’ha de sotmetre a tractaments de pròtesis sobre implants:
E
Ha de saber com, de què tracta el seu tractament i quins són els seus procediments
E
Ha d’estar disposat a afrontar-ho amb la tranquilitat i paciència que requereix tot tractament a llarg termini, adoptant el mateix temps totes les normes higiènico-sanitàries indicades i recomanades pel nostre especialista.
Els implants dentals amb dissenys molt pobres o inapropiats poden crear regions des d’on es poden observar un increment de l’esforç entre l’os i la perifèria de l’implant que porta com a conseqüència una reabsorció severa, el que comporta una pèrdua gradual en la superfície de l’implant que pot provocar moviments o fractures en el mateix
Prótesis e implantes dentales
Las partes de un implante dental

Les parts de l’implant dental

L’implant consta de tres parts:
E
L’implant
E
Cargol d’unió
E
Els aditaments o interfases
L’implant s’instal·la a la estructura òssia dels maxil·lars i la superfície externa d’aquests entra en contacte directe amb la superfície de l’os.

El cargol s’utilitza per mantenir unit l’implant amb la interfase.

La interfase és la peça que rep, absorbeix i distribueix la càrrega de masticació al cargol i l’implant.

Tipus d’implants dentals

Existeixen diferents tipus dimplants que ens faciliten l’éxit del tractament, la seva elecció està a ambdues mans dels nostres especialistess que estudien cada cas en particular. Tenen a veure amb el grau de reabsorció de l’os del pacient:

En funció de la quantitat d’os es podrà escollir i combinar:

E

Implants cigotomàtics

La tècnica de l’implant zigomàtic està especialment indicada en els casos on hi ha absència d’os maxil·lar. S’ha convertit per als pacients amb important atròfia de l’os maxil·lar, a la millor alternativa.

Implantes cigomáticos

L’implant zigomàtic s’insereix en el cigoma o os del pòmul (d’on la tècnica rep el seu nom).

E

Implants rectes

E

Implants inclinats

E

Concepte All on Four

Tècnica desenvolupada pel Dr. Paolo Maló, consisteix a reposar totes les dents de l’arcada superior i/o inferior amb un nombre reduït d’implants. En concret 4 (d’aquí el nom de la tècnica).

En ocasions, i per les condicions de cada pacient, pot ser necessari l’ús de més implants, generalment 6 implants, passant-se a anomenar-se, per tant, “All on Six”

Es tracta d’una restauració sobre implants immediata

Aquesta tècnica és una excel·lent opció per als pacients sense dents (edèntuls totals) que els permet, des del mateix moment de la cirurgia, no tornar a ser portadors d’una pròtesi removible.

E

Implant osteointegrat

En l’actualitat la superfícies dels implants el que fan és accelerar la osteoconducción, estimulant l’arribada de brots capil·lars i cèl·lules perivasculars osteoprogenitores a la superfície de l’implant afavorint així l’osteointegració.

El procés d’osteointegració és la connexió directa, estructural i funcional entre l’os viu, ordenat, i la superfície d’un implant sotmès a càrrega funcional, masticatòria.

Per definir el tractament i triar entre els diferents tipus d’implants dentals… En Axioma Estudi Dental els nostres especialistes avaluen la quantitat d’os alveolar disponible per a la fixació dels implants

En funció del nombre de dents que calgui substituir, es podrà triar i combinar

E

Implant Dental Unitari

E

Restauració Parcial amb Implants Dentals

E

Restauració Total

Aquesta ampla varietat permet trobar un model per cada necessitat.

En funció de la duració del tractament podrà escollir:

E

Implants de càrrega inmediata

La col·locació precoç d’implants és una metodologia relativament recent que s’ha desenvolupat en els últims deu anys.

Permeten posar la corona, el pont o la pròtesi en les primeres 48 hores després de col·locar l’implant.

La càrrega o funció immediata en implantologia és una tècnica adequadament documentada en els seus vessants clínica i histològica

Passat el temps de curació, les dents provisionals es reemplacen pels permanents. La pròtesi provisional funcionarà com fixa des del primer moment el que va a permetre al pacient portar una vida normal mentre s’afavoreix el procés d’osteointegració en fomentar l’estimulació de l’os des de l’inici.

Implantes dentales de carga inmediata
Q
Tradicionalment, després de la col·locació d’un implant dental cal esperar un període de curació i osteointegració abans de col·locar la corona, pont o dentadura.
R
Actualment, cada vegada és més freqüent l’ús d’implants de càrrega immediata on l’implant i la dent provisional es col·loquen en tan sols 48 hores.
Implantes dentales de carga inmediata
La posició òptima de l’implant, la necessitat de volum suficient d’os i teixits tous i la presència d’una papil·la interproximal són essencials.

Motiu pel qual en molts casos és necessària una TOMOGRAFIA (estudi radiològic) que ens aporta informació vital sobre la cavitat i qualitat de l’os, així com la posició de les arrels i dents adjacents i les estructures anatòmiques

“En Axioma Estudi Dental estudiem minuciosament cada cas i situació personal de cada pacient”

Aquest tipus de tractament pot ser molt atractiu però cal valorar els beneficis i els seus desavantatges en comparació als mètodes utilitzats tradicionalment.

Alguns estudis demostren que qualsevol micromoviment podria causar problemes en el procés d’osteointegració de l’implant.

Es requereix la quantitat i qualitat d’os adequada per poder col·locar l’implant amb èxit.

Igual que un altre tipus d’implants, els implants de càrrega immediata també estan subjectes a un petit percentatge de risc.

A curt termini, l’implant pot fracassar en casos on no s’hagi pogut osteointegrar o en casos d’infecció dels teixits tous adjacents.

Hi ha implants que no permeten que el procediment es realitzi en un sol dia.

No tots els pacients estan indicats per a dents amb càrrega immediata, de manera que cal estudiar les condicions de cada cas en particular.

Els procediments de càrrega immediata tenen un alt percentatge d’èxit, sempre que es compleixin els requisits i la planificació sigui exhaustiva.

El que abans es feia en diversos mesos, ara es fa en un dia ..

Implants en el dia

 • El treball en equip és fonamental en la càrrega immediata ja que col·laboren diversos professionals.
 • El temps aproximat de osteointegració és de 3 a 4 mesos, i després d’aquest temps es procedirà a la col·locació de les pròtesis definitives.
E

Càrrega diferida

Tractament en dues fases.

Després de col·locar l’implant s’espera més de 3 mesos per col·locar la pròtesi.

Carga diferida

Com es col·loca un implant dental?

En el plantejament d’un tractament amb implants una de les decisions que ha de prendre l’especialista és si els implants es col·loquen en funció de:
E

L'estat de l'os en el qual es vagi a ancorar l'implant dental:

 • L’àrea del si maxil·lar
 • Rectes/inclinats
 • Zigomàtics
 • All on Four
E

El número de peces a substituir:

 • Implant dental unitari
 • Restauració Parcial amb Implants Dentals
 • Restauració Total
E

La duració del tractament:

 • Càrrega inmediata
 • Càrrega diferida
 • Post-extracció

La col·locació d’un implant osteointegrat

L’ implant dental osteointegrat es col·loca mitjançant un procediment quirúrgic que consta de les següents etapes:

1. La intervenció quirúrgica per la inserció del implant

El TAC 3D és fonamental en molts casos per no fallar en la col·locació d’implant.

Intervenció quirúrgica i els seus passos:

En l’actualitat majoria dels sistemes d’implants permeten utilitzar dos o tres maduixes (instruments rotatoris) per a la col·locació de l’implant.

 1. Es fa una petita marca en l’os amb la maduixa lanceolada, perquè les següents maduixes no rellisquin en la superfície òssia.
 2. S’utilitza una maduixa bipalar que ens indicarà la direcció i profunditat per a la resta de maduixes. És important la posició de l’implant i depèn de l’experiència i el coneixement de l’especialista.
 3. S’utilitzen les maduixes que ens marcaran la conicitat i profunditat de la osteotomia.
 4. En els casos que l’os sigui molt dur (generalment la mandíbula) perquè l’implant sigui inserit amb més suavitat i no generi fricció i reescalfament de l’os, s’ha d’conformar amb una maduixa específica.
 5. Quan col·loquem l’implant hem de controlar treballar a baixes revolucions i torque adequats.

És important la irrigació amb sèrum fisiològic durant el fresat, però NO en la col·locació/inserció de l’implant, on el SAGNAT és fonamental perquè es donin les propietats en la cicatrització primerenca.

Finalment es col·loca un tap de tancament o pilar de cicatrització depenent del cas, i es procedeix a suturar.

2. La osteointegració, període de cicatrització de l’implant:

Osteointegració, temps i tipus d’implant:

La dualitat entre estabilitat i temps de cicatrització ha permès l’aparició de noves tècniques de fabricació d’implants dentals i nous protocols d’inserció que milloren la taxa i velocitat de cicatrització independent de la qualitat d’os.

En AXIOMA ESTUDI DENTAL t’expliquem les diferències entre els tractaments de superfície de l’implant i les tècniques quirúrgiques que ens permeten escurçar els temps de osteointegració en molts casos.

Colocación de un implante dental

3. El segellat gingival al coll de l’implant:

Tot i que el procés de remodelat que condueix a la reabsorció d’os marginal periimplantari vaig poder ocórrer en qualsevol zona de l’implant, el més habitual és que aquest es produeixi al voltant del seu coll així com el rendiment estètic. Un mètode de preservació d’os marginal consistent en la mecanització de pilars protètics d’un diàmetre menor que el de la plataforma dels implant.

Aquest mètode, fruit d’una troballa casual, és el que es coneix actualment com a intercanvi de plataforma o platform switching.

4. La presa de models, elaboració i col·locació de la pròtesi prevista:

Les pròtesis suportades per implants es poden subjectar als implants amb cargols (retinguts per cargol), o es poden cimentar als límits que es fixen als implants amb cargols (retinguts per ciment).

SENSE DUBTE: Els implants dentals són la millor opció davant de la pèrduade peces dentals.

Quant costa un implant dental?
Quant costa la salut?

Factors que influeixen en el preu total dels implants:
E

Complicació del cas

 • Regeneració òssia guiada
 • Empelts d’os, mentó o mandíbula
 • Elevación de si maxil·lar
 • Cirurgia guiada
E

L'experiència i la formació de l'especialista

E

La marca de l'implant

Tenen preus molt dispars ja que difereixen pel que fa a disseny, materials, tractament de superfície, tipus de connexió, respatller científic, estudis, etc.

El pilar i els additaments

El pilar és el component principal que serveix per connectar l’implant osteointegrat amb la pròtesi a mida.

Els additaments són la multitud d’elements necessaris en implantologia tant en la fase quirúrgica com en la fase protètica (cargols de cicatrització, casquets d’impressió, rèpliques d’implants, calcinables, components auxiliars, etc.).

Cada casa d’implants té els seus propis pilars i additaments originals.

E

La pròtesi i el treball del laboratori:

Un laboratori de qualitat és imprescindible perquè la pròtesi a mida estigui perfecta quant a estètica i funció.

S’ha de tenir en compte també si el cas requereix de pròtesi de caràcter provisional.

En Axioma Estudi Dental totes les pròtesis són realitzades amb tecnologia d’avantguarda, amb sistemes CAD-CAM

E

Tècniques de disgnòstic per imatge:

 • Radiografies, tan intraorals com ortopantomografia
 • Tomografia volumètrica digitalitzada (TVD)
 • Escàner intraoral digital
 • Tomografia axial computeritzada (TAC)
E

Cures i manteniment

Tot i que el tractament d’implants es realitza amb l’objectiu que sigui durador, es requereixen una sèrie de revisions i accions de control per garantir el seu èxit.

En Axioma Estudi Dental oferim a tots els nostres pacients un PACK de manteniment sense cost.

Mantenimiento de implantes dentales

Manteniment implants dentals

Els pacients que s’han realitzat tractaments de cirurgia d’implants i pròtesis en Axioma Estudi Dental, els hi oferim SENSE COST:
R

3 revisions el primer any

1 cada 3 mesos el primer semestre i 1 el segon semestre.
R

Higiène bucal de manteniment

En el primer any de la finalització del seu tractament.
R

1 Ortopantomografia de control

Durant el segon any de la finalització del seu tractament.
R

1 Revisió de control anual

Durant els següents 3 anys de l’acabament del seu tractament.
Preu mitjà aproximat del tractament de cirurgia d'implant realitzat en clíniques amb un equip qualificat i tecnologia d'avantguarda:
Preu dels implants dentals
Implant dental 875€
Pilar + aditaments 550€
Corona metall-porcellana 400€
Preu Total 1825€
Preu de les proves i tractaments accesoris
Estudi radiològic o d’imatge 120€
Extracció simple 90€
Extracció complexa o quirúrgica 110€
Regeneració òssia simple 450€
Empelt ossi de mentó o mandíbula 1000€
Elevació de si 1100€
Pròtesi provisional (per dent) 250€
És l’especialista i el seu equip el que pot donar-te un pressupost exacte per al teu cas particular.

El preu del tractament pot ser més alt o molt més baix del que t’hem dit aquí i no per això vol dir que no sigui un preu just, ja que les variables que afecten al preu final del tractament són moltes.

El preu de mercat per col·locar un implant + dent suportat per l’implant de qualitat pot variar entre els 1500 € i els 2500 €

Precio de un implante dental
Demana la teva 1ª visita mèdica gratuïta en AXIOMA ESTUDI DENTAL per poder realitzar un diagnòstic complet y realitzar-te un pressupost personalitzat de la col·locació d’un implant dental.

També t’oferim còmodes formes de pagament i finançament.

Preguntes freqüents sobre els implants dentals

¿Els implants dentals produeixen dolor?

Reduir la percepció del dolor és una MISSIÓ que ens compromet a l’equip de AXIOMA ESTUDI DENTAL per garantir al nostres pacients una seguretat i qualitat assistencial en tot moment.

Tenint una bona planificació i diagnòstic de cada pacient a tractar els implants dentals són un tractament que poden ocasionar DOLOR o MOLÈSTIES QUE SÓN CONTROLABLES i passatgeres..

Més informació
Hi ha unes pautes generals I RECOMANACIONS PRÈVIES (una fase higiènica, la medicació, anàlisi per veure l’estat general de la salut).

És important actuar abans de la col·locació d’implants per controlar totes les variables que influeixen en el dolor i la inflamació posterior. Procés que té com a símptomes fonamentals un quadre dolorós de la zona intervinguda, la tumefacció de parts toves amb la consegüent deformitat facial, i de vegades un cert grau de trisme associat.

És important mantenir relaxat al pacient i reduir el llindar dolorós. La pre-medicació ansiolítica ens permet controlar l’ansietat intraoperatòria.

En Axioma Estudi Dental podem recórrer a la SEDACIÓ CONSCIENT per a la realització de la cirurgia d’implants en aquells casos o pacients que ho requereixin.

Quines complicacions poden sorgir?

L’implant dental, és un cos inert pel que no té defenses orgàniques.

Així, si els bacteris que són a la cavitat bucal nien en la seva superfície, és probable que es produeixi una infecció.

Més informació
En aquests casos el pacient serà tractat amb antibiòtics, després de retirar l’implant i esperar el temps necessari perquè es regenerin els teixits i l’organisme elimini tots els bacteris es pot procedir a la col·locació d’un nou implant.
Els símptomes d’una possible infecció serien:

 • Sagnat
 • Dolor a la percussió de l’implant
 • Envermelliment de la geniva periimplantaria
 • Evidència radiogràfica
 • Formació de bosses inflamatòries al voltant de l’implant
 • Supuració i mobilitat progressiva (en casos más avançats) entre d’altres

La lesió del nervi dentari que es pot produir com a complicació variarà depenent del grau de lesió que s’hagi provocat. Si la lesió és petita, la sensibilitat es recuperarà amb el temps, en casos de lesió total del nervi, la sensibilitat es recuperarà parcialment amb el temps.
Situació que podem prevenir realitzant un escàner tridimensional de la zona a tractar, que ens donarà la distància exacta al nervi dentari i les longituds d’os.

A la lesió de les arrels també és important comptar amb aquest examen que ens permetrà conèixer les arrels adjacents per a l’elecció correcta de les mesures i disseny de l’implant així com la seva adreça.

Puc portar implants si sóc diabètic?

Els pacients amb diabetis són més propensos a desenvolupar algunes infeccions i complicacions vasculars que poden afectar el procés de curació tenen un major risc de malaltia de les genives (malaltia periodontal), ja que sovint són més susceptibles a la infecció bacteriana.

Sempre que la glucèmia plasmàtica estigui degudament controlada el percentatge d’èxit en el pacient diabètic és similar al dels pacients sans.

En Axioma Estudi Dental és possible ja que les cirurgies són realitzades sota condicions d’estricta esterilitat i control del pacient diabètic en el seu estat de salut general, higiene bucal i manteniment periodontal.

¿Es poden col·locar implants durant l’embaràs?

Sí, es possible. És aconsellable ajornar els tractaments quirúrgics per després del naixement del nadó sempre y quan no es tracti d’una situació d’emergència.

Si existeix infecció es poden subministrar antibiòtics o altres fàrmacs, sempre i quan i hagi control per part del ginecòleg o el metge de capçalera que supervisi els efeces secundaris d’alguns d’ells.

Més informació
S’ha d’evitar en la mesura possible el realitzar radiografies dentals sobretot en el 1r trimestre i si s’haguessin de fer servir sempre un davantal emplomat, els mitjans radiogràfics que fem servir a les clíniques dentals no tenen un risc significatiu, però cal prendre les mesures preventives necessàries.

El tractament dental de la dona embarassada, pot realitzar-se sota anestèsia local quan una urgència ho indiqui, és aconsellable en qualsevol cas que en cas de realitzar algun tractament dental sigui durant el segon trimestre de l’embaràs.

També cal evitar en la mesura possible prescriure fàrmacs sobretot en el primer trimestre, retrasándolos tot el que es pugui

Els fàrmacs a evitar són: aspirina, AINEs en general, tetraciclines, metronidazol, sulfonamides, benzodiazepines d’acció llarga, antidepressius, corticoides, etc.

 • Es poden emprar sota consentiment del metge: paracetamol, penicil·lines eritromicinas, cefalosporina.
 • A finals del segon trimestre i durant tot el tercer està absolutament contraindicat l’ús d’aines, ja que poden tancar el conducte arteriós.
 • En el tercer trimestre, la síndrome de la cava inferior pot ser un problema, per tant a la clínica dental cal col·locar la pacient o asseguda o de costat.

Si l’embaràs es produeix després de la fase quirúrgica o un cop s’hagi col·locat la pròtesi no afectarà el fetus.
Amb l’objectiu d’adaptar un pla de manteniment que s’ajusti a les noves necessitats de la pacient i que estan relacionades amb els nombrosos canvis que pateix la dona durant la gestació, tant a nivell fisiològic com hormonal, és convenient acudeixi amb regularitat al nostre centre per realitzar les seves revisions.

Quant de temps dura un implant dental?

“En medicina ningú pot dir que alguna cosa és per a tota la vida, ni les pròpies dents ni el mateix estómac si no el cuidem”

Si les dents naturals ben cuidats duren tota la vida, el mateix succeeix amb els implants.

Els implants dentals necessiten més atencions que les dents naturals ja que en ser un element artificial no disposa de mecanisme de defensa per defensar-se davant una infecció

Més informació
És fonamental mantenir una bona higiene per tenir una geniva sana, queratinitzada i seguir els consells i pautes dels especialistes per a cada cas en concret pel que fa a les seves cites periòdiques i manteniments.

A la durada de l’implant també l’afecta l’ús d’una fèrula de descàrrega en cas que fos necessària així com el no controlar l’oclusió i l’ajust de les pròtesis de manera periòdica, de manera que perquè la durada dels implants sigui reeixida cal la col·laboració del pacient.

En els estudis, el 95% dels implants duren com a mínim 5 anys, però la majoria són propensos a tenir una vida útil molt més llarga.

Amb una correcta higiene bucal i les neteges dentals de manteniment, els implants dentals poden arribar a durar fins a més de 20 anys.

És important que per a garantir la vida útil de la teva implant dental, es recomana encaridament NO fumar.

Igual d’important per a la durada de l’implant és haver utilitzat la tècnica més adequada al cas per rehabilitar així com la qualitat dels materials i especialització de l’equip.

Perquè escollir Axioma Estudi Dental?

Més de 20 anys d'experiència

Atenció personalitzada

Especialistes en medicina estètica

Última tecnologia en tractaments

Tens algun dubte? Vols demanar cita?

Posa’t en contacte amb nosaltres sense cap compromís.

1ª Visita

¡PRIMERA VISITA!
close slider
Primera-visita-cat

Demana la teva primera cita ara!

Quan prefereixes la teva cita?

Privadesa

Responsable: ETHICALDENT S.L
Finalidad: Recabar datos para poder elaborar un presupuesto, informarles de nuestros servicios y productos de nuestra empresa.
Destinatarios: Sus datos serán incluidos en un fichero informático y no serán cedidos bajo ningún concepto sin si expresa autorización
Derechos: Al acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión u olvido, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado de sus datos de carácter personal.