C/ Viladomat 123 · 08015 · Barcelona

938 538 226

Implants Dentals de Càrrega Immediata

Boca sana en 1 dia

Implants Dentals de Càrrega Immediata

La implantologia dental és una ciència que ha assolit un desenvolupament vertiginós en els últims anys oferint la possibilitat de donar respostes estètiques i funcionals als pacients sense dents, ja sigui total o parcialment, elevant la seva qualitat de vida.
Els implants dentals són elements inerts estranys per l’organisme que s’allotgen en ple teixit ossi o per sota del periosti, amb la finalitat de reposar les peçes dentals ausents.

Mitjançant una petita i senzilla intervenció es substitueix l’arrel de la dent perduda per un implant de titani, material inert i biocompatible amb l’organisme humà.

Cada dia es disposa de més elements que demostran la viabilitat de la càrrega funcional dels implants dentals.

És fonamental per aconseguir èxit en el tractament

N
La recolecció detallada de les dades anamnèsiques
N
Un examen clínic- radiogràfic cuidadós
N
La investigació escrupulosa dels factors de risc
L’implant dental de càrrega immediata constitueix un progrés en el tractament de pacients parcialment o totalment sense dents
Tot això ens permet arribar a un diagnòstic prelimiinar sobre la possibilitat d’efectuar el tractament implantològic amb càrrega immediata.

No n’hi ha prou amb col·locar l’implant dental, esperar a la seva oseointegració i posteriorment col·locar una corona estètica definitivament.

A Axioma Estudi Dental sabem que és “FONAMENTAL” conéixer i planificar des del principi el disseny de la pròtesis i materials que s’utilitzaran, com la tecnologia.

Un cop acabada la recolecció de dades i realitzat el projecte protèsic és necessari:

E
Evaluar les característiques peculiars de les zones òssies recíproques
E
Determinar les modalitats de la reabsorció òssia
E
Adoptar la tècnica quirúrgica més apropiada
tratamiento implante dental carga inmediata Axioma clínica dental en Barcelona
A Axioma Estudi Dental sabem la importància de la estabilitat primària i com medir-la.

La estabilitat primària de l’implant dental és el factor decisiu i fonamental quan es pretén un protocol de càrrega immediata, ja sigui amb un contacte oclusal o no.

Per aconseguir aquest objectiu i per tant minimitzar els fracassos, és substancial la correcta selecció del cas i un especialista qualificat i amb experiència, ja que és una tècnica més sensible.

Què són els valors ISQ?

Per avaluar la estabilitat primària en forma objectiva s’utilitza el valor de torc s’inservió, energia necessària per insertar un implant.

L’ ISQ ens dóna dades de la estabilitat mesurada perpendicular a l’eix de l’implant

També es pot avaluar per mitjà de l’Ostell, instrument que ens brinda valors ISQ. És una dada a l’hora de decidir una càrrega immediata. Necessitem un valor mínim de 65 ISQ per realitzar una cirurgia implantològica amb càrrega immediata

Clínicament els valors es basen en tres elements:

=
La rigidesa de l’implant en funció de la seva geometria i la seva composició.
=
La rigidesa de la interfase implant/teixit
=
L’ alçada de l’implant per sobre de l’os
=
La rigidesa del teixit circumdant
=
La densitat òssia.

Què és un implant de càrrega immediata?

La definició actualment acceptada per la comunitat científica internacional relativa a la càrrega immediata es relaciona a un protocol clínic que preveu la connexió de l’estructura protèsica ( indiscretament provisional o definitiva) a un implant dins les quaranta-vuit hores del posicionament .

És per això que moltes vegades els “publiciten” com IMPLANTS EN UN DIA

Tradicionalment, després de la col·locació d’un implant dental s’ha d’esperar un període de curació i osteointegració abans de col·locar la corona, pont o dentadura.

Requisits per obtenir Oseointegració

E
El material biocompatible
E
L’adequat disseny macroscòpic de l’implant
E
La microsuperfície de l’implant.
E
La salut del llit receptor
E
L’adequada tècnica quirúrgica.

Càrrega immediata, càrrega primerenca, càrrega convencional

\
Càrrega immediata (durant les primeres 48 hores post-inserció de l’implant)
\
Càrrega primerenca (en el període de la primera setmana fins la vuitena setmana post-inserció de l’implant)
\
Càrrega convencional (després de la vuitena setmana post-inserció de l’implant)
\
Aquests temps es poden correlacionar amb la evolució de la cicatrització òssia i la seva maduració.
implante-dental-carga-inmediata

Extracció i implant el mateix dia?
Implant immediat

Aquest protocol de tractament té indicacions limitades. Un implant immediat és aquell que es coloca a l’alveol just després de la extracció d’una dent (un traumatisme o una peça en molt mal estat són algunes de les causes que obliguen a aquesta exodòncia. Els implants immediats que, a més, també porten càrrega immediata (col·locació de l’implant i, acte seguit, de la peça dental). Però NO SEMPRE ES REALITZA IMPLANTS INMMEDIATS AMB CÀRREGA IMMEDIATA. Hi ha casos que no es compromet la estètica (principal motiu per la demanda de càrrega immediata) i que és preferible esperar a que es realitzi la osteointegració abans de procedir a realitzar la pròtesis / corona en els casos que hi ha una infecció activa, l’os on ha d’anar lligat l’implant és insuficient, existeixen problemes a la geniva, hi ha un procés quístic actiu o el pacient té hàbits com el bruxisme. Aquesta opció no és vàlida.

Amb els implants dentals immediats les 12 SETMANES d’espera dels implants dentals convencionals S’ESCURÇEN (48 HORES), ja que a la mateixa intervenció en que es realitza la extracció de dents afectades, es col·loca l’implant dental carregat amb una pròtesis provisional.

Avantatges dels implants de càrrega immediata

R
Prescindir d’ una pròtesis removible, el que resulta ser un clar avantatge de comoditat pels pacients.
R
Elimina la càrrega transmucosa no controlada causada per l’ús de pròtesis removibles.
R
Avantatges en el manteniment de l’arquitectura gingival perimplantària, més destacada si s’associa a aquesta, la tècnica de la inserció immediata a l’extracció (en les situacions indicades) i tècniques de preservació alveolar, aconseguint minimitzar i/o compensar el remodelat ossi vestibular.
R
S’ha demostrat que associat a la càrrega immediata, s’aconsegueix una cicatrització òssia que millora la seva qualitat, maduració i percentatge de contacte de la interfase os-implant.
R
Avantatges psicològiques, i reducció de la quantitat de sessions clíniques necessàries, així com intervencions quirúrgiques, la qual cosa augmenta l’acceptació del tractament per part dels pacients.
El pacient surt de la clínica amb una dent provisional on tenia feta l’extracció.

Hem de contemplar diversos factors per l'èxit en càrrega immediata, que podem dividir en 4 categories:

E
Consideracions quirúrgiques
E
Característiques de la densitat òssia
E
Selecció de l’implant
E
Factors relacionats amb la oclusió

Percentatge d’èxit de la càrrega immediata

Per tenir garantitzat l’èxit en el tractament de la col·locació d’implants de càrrega immediata hi ha variables com l’ESTABILITAT PRIMÀRIA que s’ allunyen del control de l’especialista. La càrrega immediata es pot predir en quant a la oseointegració i manteniment d’os marginal. La càrrega immediata en els casos de fixes totals tant inferiors com superiors i en casos de sobredentadures mandibulars com implants ferulitzats, aquesta clínica està científicament comprovada.

Sóc un candidat pels implants de càrrega immediata?

Contraindicacions que cal valorar

^
Els fumadors
^
La granulocitopenia
^
L’ús continuat de corticoides
^
La diabetis mellitus no controlada
^
Les hemofilies
^
Insuficiència renal crònica
^
La osteoradionecrosis
^
Transplantament d’òrgan major
^
Edat: la col·locació d’implants es realitza en pacients amb el creixement maxil·lar complet (majors de 18 anys) i amb capacitat òssia cel·lular (remodelada) en condicions normals (30 a 65 anys).
^
La displàsia fibrosa
^
Els bruxistes
^
La mala higiene bucal
^
La teràpia anticoagulant
^
L’embaràs: Es recomana evitar maniobres d’aquest tipus durant l’embaràs ja que es considera una cirurgia electiva, no sent estricta la necessitat d’involucrar la pacient en complicacions.
^
Qualitat i volum ossi suficient, ha d’existir una altura i una amplitud suficient
^
Pacients irradiats al cap i coll per un període mínim de 12 mesos
^
Malalties que afecten el metabolisme ossi
^
Malalties degeneratives
^
Alcohol, es recomana un temps d’espera de 5 anys
^
Pacients amb tractaments amb bisfosfonats excloent per complet aquells tractaments; i prestant especial atenció en pacients osteoporòtics.
^
Malalties que afecten al metabolisme ossi i malalties degeneratives.
^
Malalties de les mucoses o patologies de la mucosa oral, s’han d’evitar.
^
Infecció o severa inflamació del lloc a implantar, es recomana evitar la col·locació d’implants en llocs amb infecció aguda. Es superposen aquí les indicacions pel que fa a pacients periodontals.
És MOLT IMPORTANT la comprensió i compromís amb el tractament per part del pacient. Són factors importants a tenir en compte, especialment quan es relaten les cures posteriors que s’han de fer a la vida quotidiana durant les primeres hores de tractament en quant a dieta tova i evitar comprometre l’èxit del tractament, ja que després del període intraclínic els resultats finals depenen de l’actitud.
No tots els pacients estan indicats per implants de càrrega immediata, i per tant cal estudiar les condicions de cada cas en particular.

Procediment de col·locació dels implants de càrrega immediata

Com ja hem comentat, el més important és decidir quin candidat i quina situació és òptima per realitzar una cirurgia d’ IMPLANTS AMB CÀRREGA IMMEDIATA:
5
Utilitzant tota la tecnologia de vanguardia que ens ajudi a ser precisos
5
Complint el protocol
5
Evitant “improvisacions”
5
“No hi ha seguretat d’èxit terapèutic sense un pla adequat de tractament”
implante dental carga inmediata
Els implants immediats permeten aprofitar un alveol que funciona com a guia per la introducció de la fixació i permet mantenir la inclinació original de la dent extreta. Els procediments d’ implants dentals de càrrega immediata tenen un alt percentatge d’èxit, sempre i quan es compleixin els requisits i la planificació sigui exhaustiva.
Mantenimiento de implantes dentales

Manteniment Implants dentals

Els pacients als qui s’ha realitzat tractaments de cirurgia d’implants i pròtesis a Axioma Estudi Dental els oferim SENSE CAP COST:
R

3 Revisions el primer any

1 cada 3 mesos el primer semestre i 1 el segon semestre.
R

Higiene bucal de manteniment

El primer any de la finalització del seu tractament.
R

1 Ortopantomografia de control

Al llarg del segon any de la finalització del seu tractament.
R

1 Revisió de control anual

Durant els següents 3 anys de la finalització del seu tractament.
Preu mitjà aproximat del tractament de cirurgia d'implant realitzat en clíniques amb un equip qualificat i tecnologia de vanguardia:
Preu dels implants dentals
Implant dental 875€
Pilar + aditaments 550€
Corona metall-porcellana 400€
Preu Total 1825€
Preu de les proves i tractaments accessoris
Estudi radiològic o d’imatge 120€
Extracció simple 90€
Extracció complexa o quirúrgica 110€
Regeneració òssia simple 450€
Injerto óseo de mentón o mandíbula 1000€
Elevació de seno 1100€
Pròtesi provisional (per dent) 250€
És l’especialista i el seu equip el que pot donar-te un pressupost exacte pel teu cas particular.

El preu del tractament pot ser més alt o molt més baix del que t’hem dit, i no per això significa que no sigui un preu just, ja que les variables que afecten al preu final del tractament són moltes.

El preu de mercat per col·locar un implant + dent soportat per l’implant de qualitat pot variar entre els 1500 € i els 2500 €.

Precio de un implante dental
Demana la teva 1ª visita mèdica gratuïta a AXIOMA ESTUDI DENTAL per poder realitzar un diagnòstic complet i realitzar-te un pressupost personalitzat de la col·locació d’un implant dental.

També t’oferim còmodes formes de pagament i finançament.

Per què escollir Axioma Estudi Dental?

Més de 20 anys d'experiència

Atenció personalitzada

Especialistes en Pròtesis i Implantologia

Última tecnologia en tractaments

Tens algun dubte? Vols demanar cita?

Posa’t en contacte amb nosaltres sense cap compromís.

1ª Visita

¡PRIMERA VISITA!
close slider
Primera-visita-cat

Demana la teva primera cita ara!

Quan prefereixes la teva cita?

Privadesa

Responsable: ETHICALDENT S.L
Finalidad: Recabar datos para poder elaborar un presupuesto, informarles de nuestros servicios y productos de nuestra empresa.
Destinatarios: Sus datos serán incluidos en un fichero informático y no serán cedidos bajo ningún concepto sin si expresa autorización
Derechos: Al acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión u olvido, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado de sus datos de carácter personal.