C/ Viladomat 123 · 08015 · Barcelona

938 538 226

Pròtesis dentals fixes

Torna a menjar amb normalitat

Què són les pròtesis dentals fixes?

Una pròtesi és un dispositiu artificial que s’utilitza per reemplaçar un òrgan o part del cos.

En aquest cas ens referim a les pròtesis dentals que ens permeten reemplaçar un o més dents que s’han perdut per diferents motius.

Prótesis dentales fijas

Les dents contribueixen a la masticació i la parla i és per tant de VITAL IMPORTÀNCIA reemplaçar amb la TÈCNICA I ELS MATERIALS més adequats per a cada cas.

Les dents són una part molt important de la nostra aparença.

Si ens falta una dent, ja ens sentim insegurs de nosaltres mateixos, pot arribar a condicionar la nostra vida social i laboral. Però… i si perdem més?

Perquè és necessari substituir les dents perdudes?

L’absència de dents pot originar els següents problemes:

=

Mal oclusió i una sèrie d'altres condicions adverses i canvis físics.

=

Pèrdua gradual del suport ossi. Reabsorció òssia.

=

Problemes de masticació i fonètics.

Així també els motius o indicacions per realitzar un tractament o cas amb pròtesis fixes pot ser divers, des de:

E

Canvis de coloració dentària

E

Canvis de posició dentària

E

Canvis en la textura superficial dentària: en ocasions l'esmalt presenta una rugositat excessiva

E

Tancament de diastèmes

E

Anomalies de forma, mida o volum dentari

A més de reemplaçar l’absència de dents.

Existeixen diferents tipus de pròtesis dentals:

=

Pròtesis fixes

=

Pròtesis removibles

Pròtesis dentals fixes

Una pròtesi fixa és aquella que està col·locada sobre altres dents del pacient com poden ser:

Ponts

Si reemplacem més d’una peça dental de manera conjunta, és a dir que col·loquem en una sola peça.

Puentes dentales
Coronas

Corones o fundes

Quan protegim o cubrim una peça dental o diverses de manera individualitzada.

Les corones i els ponts poden realitzar-se sobre les dents naturals, pròpies del pacient o sobre implants (arrels artificials).

Carilles

Són làmines de porcellana que recobreixen parcialment una dent. Hi ha diferents tipus de carilles segons sigui la situació de la dent sobre la qual s’han de dissenyar. Així com el motiu pel qual són indicades i existeixen també diferents tipus de materials estètics per a la seva fabricació.

Carillas dentales
Incrustaciones

Incrustacions

Són restauracions parcials, normalment extenses, de porcellana, generalment realitzades en les peces posteriors de la boca, és a dir, premolars i molars. Són les anomenades inlay, onlay i overlay.

Es realitzen en porcellana o composite.

Estan indicades per restaurar grans empastaments antics d’amalgama, peces endodonciadas (sense nervi) o fracturades i així tornar la seva anatomia, funcionalitat i estètica a la peça. Són més conservadores que una corona dental.

Tens algun dubte? Vols sol·licitar cita?

Posa’t en contacte amb nosaltres sense cap tipus de compromís.

Primera visita gratuïta!

Pròtesis fixa sobre implants

Les pròtesis fixes sobre implants poden ser igualment sobre un implant o sobre diversos.

Podem trobar-nos així amb les diferents pròtesis fixes, materials i disseny de les quals són diversos en funció de les funcions i necessitats a restaurar o rehabilitar.

Prótesis dentales sobre implantes dentales

Depenent també del tipus o nombre d’implants utilitzats en la cirurgia ens condicionarà la pròtesi a realitzar.

Així poden ser:

Cimentades

“Enganxades” sobre unes peces (transmucosos o pilars) que es col·loquen sobre els implants.

Les pròtesis cimentades tenen més dificultat de ser remogudes, és a dir, desenganxades dels pilars en cas que fos necessari.

Cargolades

Van “cargolades” amb un cargol específic i un ajust molt precís i controlat a cada implant sobre el qual s’han d’ajustar.

Les cargolades ens permeten accedir als cargols i poder descargolar per remoure la pròtesi en cas que fos necessari.

Totes les PRÒTESIS FIXES

Sobre les dents

  • Carilles
  • Incrustacions
  • Corones o fundes
  • Ponts

Sobre Implants

  • Corona o fundes
  • Pont
  • Híbrides

…a AXIOMA ESTUDI DENTAL són realitzades amb tecnologia CAD-CAM

TECNOLOGÍA CAD-CAM

Hem de tenir en compte també que les pròtesis fixes poden ser de caràcter provisional o definitives… EN AMBDÓS CASOS, ES REALITZEN AMB TECNOLOGIA D’AVANTGUARDA.

La diferència en el caràcter de la pròtesi fixa (definitiva o provisional) és en la utilització de diferents materials.

Pròtesis provisionals amb CAD CAM:

Prótesis provisional en CAD-CAM

La pròtesi provisional s’utilitza per:

E

Protegir les peces preparades per reemplaçar ja que es poden fracturar

E

Evitar sensibilitat en pòntics preparat (tallats)

E

Mantenir tots els marges preparats dels pòntics perquè siguin reproduïbles sense patir modificacions, quan es realitzi pròtesi definitiva

E

Mantenir la situació, qualitat i salut de la geniva o definir perfils d'emergència

E

Dirigir la inflamació i/o cicatrització quan són de caràcter immediat

E

També serveix per mantenir els espais

E

Mantenir i garantir la ESTÈTICA I FUNCIONALITAT durant tot el procés de rehabilitació, fins col·locar els definitius

Hem de ser molt curosos, RESPECTUOSOS i meticulosos en el disseny i preparació dels provisionals, han de ser una rèplica fidel a la pròtesi definitiva.

En moltes ocasions les pròtesis provisionals les utilitzem per aconseguir guiar, crear i aconseguir una cicatrització controlada i una geniva d’unes característiques que ens permetin la EXCEL·LÈNCIA EN L’ESTÈTICA I L’AJUST.

Una geniva sana salvaguarda amb el seu segellat biològic el pas i penetració de bactèries que poden deteriorar i portar al fracàs tot un treball de pròtesis.

Per tot això treballem amb materials com el polimetilmetacrilat (lliure de monòmers, substància que alliberen les resines utilitzades en les pròtesis que indueixen efectes locals en els teixits “polpa, mucosa oral i les genives” i també efectes sistèmics adversos)

Prótesis provisionales

Intervenim en el disseny i ens donem suport en la tecnologia d’avantguarda per garantir-nos la precisió, en tot el procés de fabricació evitant repeticions i més de 5 passos que s’haurien de fer utilitzant els mètodes convencionals.

Què és una pròtesi en CAD-CAM?

La tecnologia CAD CAM s’ha utilitzat universalment per al disseny i la fabricació d’estructures d’una manera robotitzada.

On gràcies a diferents programaris podem tenir tota la informació necessàries: espais, gruixos, distàncies necessàries, etc. per a l’elaboració d’una pròtesi.

Prótesis en CAD-CAM

Ens permet decidir els materials, sempre materials biocompatibles i garantibles sense ser reutilitzats ni processats de manera repetitiva, no hi ha alteracions en els materials utilitzats ja que els processos de fabricació estan estandarditzats i protocol·litzats.

En l’actualitat a AXIOMA ESTUDI DENTAL està instal·lat al 100% de la pràctica de la nostra activitat laboral.

D’aquesta manera simplifiquem processos i estalviem temps i posibles repeticions que es tradueix en:

E

Comoditat

E

Ajustament

E

Precisió

E

Estètica

E

Biocompatible

E

Disseny personalitzat

E

Predectibilitat

E

Comfort

E

Reproductilitat

En resum: MÉS CONTROL DE TOT EL PROCÉS QUE ES TRADUEIX EN BENEFICIS PER ALS NOSTRES PACIENTS; al qual també li fem partícip si ho desitja del tot el procés d’elaboració ja que la comunicació amb els nostres pacients és la nostra raó de ser.

ESTAREM ENCANTATS d’explicar DE FORMA PERSONALITZADA QUINA ÉS LA PRÒTESI MÉS CONVENIENT PER A CADA CAS.

Perquè escollir Axioma Estudi Dental?

Més de 20 anys d'experiència

Atenció personalitzada

Especialistes en medicina estètica

Última tecnologia en tractaments

Tens algun dubte? Vols sol·licitar cita?

Posa’t en contacte amb vosaltres sense cap tipus de compromís.

¡Primera visita gratuita!

1ª Visita

¡PRIMERA VISITA!
close slider
Primera-visita-cat

Demana la teva primera cita ara!

Quan prefereixes la teva cita?

Privadesa

Responsable: ETHICALDENT S.L
Finalidad: Recabar datos para poder elaborar un presupuesto, informarles de nuestros servicios y productos de nuestra empresa.
Destinatarios: Sus datos serán incluidos en un fichero informático y no serán cedidos bajo ningún concepto sin si expresa autorización
Derechos: Al acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión u olvido, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado de sus datos de carácter personal.