C/ Viladomat 123 · 08015 · Barcelona

938 538 226

Ortodòncia preventiva

Descobreix els avantatges d’un tractament fet amb temps

Ortodòncia preventiva

La ortodòncia preventiva actua abans que apareguin els problemes

La ortodòncia és l’àrea de la odontologia encarregada de corregir mossegades deficients, així com les irregularitats de posició de les dents. La ortodòncia preventiva pretén actuar abans de l’aparició de desviacions o irregularitats. Quan el diagnòstic indica que aquestes irregularitats es van produint i podrien alterar el desenvolupament normal de les dents i ossos.

ortodoncia preventiva ninos

La ortodòncia preventiva s’aplica en edats molt recents, 4-6 anys

Les primeres dents, denominades col·loquialment “dents de llet”, solen sortir fins gairebé els 6 mesos d’edat. Els moments de la erupció són relativament variables, fins i tot es considera normal que hi hagi un retard o un adelantament de fins a sis mesos.

La dentició primària, en la majoria dels casos, es completa al voltant dels 24 a 30 mesos d’edat, amb l’erupció dels segons molars inferiors i després amb la dels superiors. Les dents es començen a formar dins de la geniva a les tres setmanes de vida intrauterina. Quan el nadó neix, té els brots de les 20 dents que seran les futures dents de llet, i també tindran diferenciades les cèl·lules que donaran origen a les 32 dents definitives. Les dents permanents encara surten fins de 6 a 12 anys d’edat, el seu desenvolupament comença a les 32 setmanes de vida intrauterina.

És important conéixer quins són els moments més importants en la erupció i desenvolupament dental i de creixement per tenir la informació i el seguiment del cas, i començar el tractament més indicat.

Calendari de la dentició

Les dents no apareixen en el mateix ordre en tots els nadons. Tot i així, amb freqüència neixen de la següent manera:

\
Entre 6 i 10 mesos: incisius centrals inferiors.
\
Entre 8 i 12 mesos: incisius centrals superiors.
\
Entre 9 i 13 mesos: incisius laterals superiors i inferiors.
\
Entre 10 i 16 mesos: primers premolars.
\
Entre 16 i 20 mesos: canins.
\
Entre 20 i 30 mesos: segons premolars.
ortodoncia preventiva

D’aquesta manera, entre els 2 anys i mig i els 3 anys, haurien d’haver sortit la totalitat de les 20 dents de llet. A partir de llavors estarà tranquil fins els sis anys aproximadament, quan les dents de nadó començaran a caure per deixar lloc a les dents definitives.

Qualsevol lesió (càries, per exemple) que afecti les dents de llet i arribi a fer mal al folícul del permanent, alterarà el seu temps de sortida. Com a resultat por haver-hi una modificació en la seqüència de l’erupció i, per tant, es podrien tenir les dents “desaliniades”.

Existeixen tipus d'ortodòncia segons les necessitats de cada pacient, de la edat i de l'objectiu que es persegueix:

E
Preventiva
E
Interceptiva
E
Correctiva

Què és una ortodòncia preventiva?

A l’anticipar-nos a aquests panorames i al tenir una cultura de prevenció, podríem evitar tractaments correctius extensos, com l’ús d’aparells fixes (brackets) o expansors per augmentar la longitud de l’os que es va perdre perquè no ens anticipem al problema. Per evitar tractaments invasius, la prevenció és el més important.

Aquest tipus d’ortodòncia és la ortodòncia preventiva.

Tractament ortodòncia preventiva

El tractament preventiu inclou:

Z
L’eliminació de factors etiològics de la maloclusió
Z
La prevenció de la progressió de les desarmonies esquelètiques, dentals i funcionals
que es la ortodoncia preventiva

És fonamental poder reconéixer la deformació incipient i la causa de la deformació per aplicar el tractament i mesures preventives adequades. S’han de fer revisions des d’edats molt recents per conéixer si poden existir causes que estiguin relacionades amb les deformacions i així poder eliminar-les:

=
Un tallat selectiu per evitar contactes prematurs i interferències que puguin desviar la mandíbula.
=
Mantenidors d’espai, per pèrdua prematura de dents temporals per càries, per mantenir la correcta posició de les dents fins que aparegui la dent definitiva.
=
Els nens solen desenvolupar hàbits com xupar-se el dit, el llavi o respirar amb la boca oberta, que poden alterar la posició de les dents permanents.
=
La obtenció d’un entorn més favorable dentofacial, guiant la erupció dental en les posicions normals als arcs i la reducció de les discrepàncies esquelètiques, per mitjà del redireccionament del creixement de l’esquelet facial, pot minimitzar o fins i tot eliminar la necessitat de tractaments complexos durant la dentició permanent.

La ortodòncia preventiva impedirà la maloclusió i controlarà hàbits com:

l
Succió del dit
l
Deglució amb pressió de la llengua. Sol passar a nens d’entre 4 i 6 anys

Tipus d’ ortodòncia: Preventiva, interceptiva i correctiva

Els tractaments d’ortodòncia són diferents segons el problema que necessiten tractar. Tots els tipus tenen el mateix propòsit: aconseguir una bona oclusió i garantir l’alineació directa correcta de les dents

I

Ortodòncia PREVENTIVA

I

Ortodòncia INTERCEPTIVA

Actua quan la maloclusió s’està desenvolupant i evitarà el seu comportament
Per això, s’utilitzen aparells removibles o fixes com recuperador d’espai (cadira de montar) o plaques actives amb cargol d’expansió

I

Ortodòncia CORRECTIVA

És quan la maloclusió ja està avançada.

El desordre oclusal s’ha produit i s’utilitzaran procediments per poder restablir la normalitat morfològica i funcional . Per poder realitzar una ortodòncia preventiva i interceptiva hem de conéixer les característiques dels maxilars i la dentició temporària i mixta

ortodoncia preventiva interceptiva correctiva

És important:

N
Conéixer les indicacions de les diferents opcions terapèutiques de la ortodòncia preventiva i interceptiva
N
Aplicar criteris de selecció de pacients aptes per tractaments d’ortodòncia preventiva i interceptiva
N
Analitzar els mecanismes d’acció dels tractaments d’ortodòncia preventiva i interceptiva

Diferències entre la ortodòncia preventiva, interceptiva i correctiva

Ortodòncia preventiva: es realitza per evitar tractar la progressió de les desarmonies esquelètiques, dentals i funcionals.

Ortodòncia interceptiva: es realitza amb dentició temporal o mixta, la maloclusió s’està desenvolupant.

Ortodòncia correctiva: es realitza en edat juvenil i adulta. El desordre oclusal s’ha produit

Avantatges de la ortodòncia preventiva

A Axioma Estudi Dental sabem que abans dels 7 anys s'ha de realitzar una revisió d'hora, això permetrà avaluar si hi ha problemes greus com:

Z
Dents que no deixen espai per les següents.
Z
Incisives massa sortides.
Z

Un paladar excessivament estret, etc.

I així, tractar-los de la millor manera possible des d’un principi. Aquest és l’avantatge d’actuar de forma preventiva actuant sobre les causes i l’origen.

Evitar o frenar el desenvolupament de deformacions o carències en el desenvolupament de patologies oclusars i/o esquelètiques farà que el tractament sigui menys llarg i costós que si es fa quan el desordre oclusar ja està desenvolupat.

” Les dents tortes poden causar problemes a l’estat de la salut dels nens. Més del 50% dels nens presenten problemes de maloclusió o mossegada incorrecta de l’arcada dental, que ocasionen problemes a l’hora de parlar, menjar o respirar”

Alguns adults mai han rebut un tractament d’ortodòncia quan eren nens per corregir els seus problemes (dents tortes, apinyades, mossegada profunda, prognatisme, posició incorrecta de la mandíbula, trastorns de l’articulació de la mandíbula…).

Si aquests problemes no es tracten poden ocasionar càries, malalties de les genives, mals de cap o d’orelles i també dificultats per parlar o mossegar.

Per què escollir Axioma Estudi Dental?

Més de 20 anys d'experiència

Atenció personalitzada

Especialistes en Pròtesis i Implantologia

Última tecnologia en tractaments

Tens algun dubte? Vols demanar cita?

Posa’t en contacte amb nosaltres sense cap compromís.

1ª Visita

¡PRIMERA VISITA!
close slider
Primera-visita-cat

Demana la teva primera cita ara!

Quan prefereixes la teva cita?

Privadesa

Responsable: ETHICALDENT S.L
Finalidad: Recabar datos para poder elaborar un presupuesto, informarles de nuestros servicios y productos de nuestra empresa.
Destinatarios: Sus datos serán incluidos en un fichero informático y no serán cedidos bajo ningún concepto sin si expresa autorización
Derechos: Al acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión u olvido, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado de sus datos de carácter personal.